Παρασκεύη 23 Φεβρουαρίου 2024
06:00:21

Χαλκίδα

Εξωδικαστικός συμβιβασμός ΑΓΕΤ Ηρακλής και απολυμένων

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και η Ένωση Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας (10 χρόνια σχεδόν μετά τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου) με δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, γνωστοποιούν ότι, κατόπιν διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε συνολική συμβιβαστική πρόταση για την εξωδικαστική επίλυση του συνόλου των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας με τους απολυμένους πρώην εργαζόμενους, την οποία αποδέχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία αυτών.

Στην ανακοίνωση της ΑΓΕΤ Ηρακλής αναφέρεται σε εξωδικαστική επίλυση του συνόλου των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων «με όλους τους πρώην εργαζόμενους».
Ενώ, στην ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων σημειώνεται ότι, «για όσα μέλη μας δεν αποδέχθηκαν την πρόταση της εταιρίας συνεχίζονται κανονικά οι δικαστικοί αγώνες».

Πάντως, και η εταιρεία και οι πρώην εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συμφωνία «ορόσημο, με πολυδιάστατα θετικά αποτελέσματα για την περιοχή και τους κατοίκους της» και «ιδιαιτέρως σημαντική», αντίστοιχα.

Παράλληλα, η ΑΓΕΤ Ηρακλής δημοσιοποίησε επίσης την πρόθεση – δέσμευσή της όπως, σε περίπτωση που στο μέλλον αναπτύξει οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα στο ακίνητο του πρώην εργοστασίου στην Χαλκίδα, μόνη ή μαζί με άλλους, απευθείας ή μέσω θυγατρικών εταιριών, εξετάσει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις και τα βιογραφικά των πρώην εργαζομένων του εργοστασίου της Χαλκίδας, με σκοπό την κατά προτεραιότητα πρόσληψη και απασχόλησή τους σε αυτήν.