Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022
19:49:03

Χαλκίδα

Για τους Ρομά, χωρίς τους Ρομά...

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γιώργο Σταμάτη, παρουσία μελών του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου «Χαραυγή», πραγματοποίησε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Ποιοι είναι οι (πλέον) φωχοί: οι Ρομά ή οι υπόλοιποι κάτοικοι της Χαραυγής;
Ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη αλληλεγγύης: οι Ρομά ή οι υπόλοιποι κάτοικοι της Χαραυγής;
Εάν η απάντηση είναι «οι Ρομά», τότε από τη συνάντηση έλειπαν οι κατ' εξοχήν αποδέκτες της προστασίας που υποδηλώνει ο τίτλος του κρατικού αξιωματούχου!

Στην περίπτωση όμως, οι Ρομά ήταν στην πραγματικότητα ανεπιθύμητοι. Θεωρούμενοι ως μέρος του προβλήματος αλλά όχι ως αναγκαία συνυπολογιζόμενη παράμετρος της λύσης του.
Αφού, κατά πως ενημερώνει η Δημοτική Αρχή, «συζητήθηκαν τα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας που δημιουργεί η αυθαίρετη εγκατάσταση των Ρομά στην περιοχή της Χαραυγής. Ως λύση εξετάστηκε η μετεγκατάσταση των Ρομά, με στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση.»

Η απουσία περιθωρίων χρηματοδότησης από το προκαθορισμένων έργων και δράσεων τρέχον Πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση των Ρομά» (Programme B – Roma Inclusion and Empowerment), με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)...
και η απουσία αναφοράς σε συγκεκριμένο διαθέσιμο δημόσιο ή δημοτικό χώρο καθώς και στο σχέδιο και το μοντέλο οργάνωσης του οικισμού με τις υποδομές του...
δεν στοιχειοθετούν λειτουργία ενταγμένη στο νόμο [άρθρο 159 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α)] και τις εφαρμοστικές διατάξεις [ΚΥΑ ΡΟ64/12-02-2018 (ΦΕΚ 412/ΒΟ 64)] για την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των οργανωμένων χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Φαντάζομαι ότι η δήμαρχος –στο σύγχρονο διαπολιτισμικό πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής- θα έχει να παρουσιάσει δράσεις στήριξης των Ρομά για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των στερεοτύπων, τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού τους, την πρόοδο της οικιστικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσής τους, τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση... Έστω, μία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό Ρομά...
Εάν όχι, πώς θα μπορούσε να αρνηθεί την κατάταξή της στη λίστα των εξ-υπηρετούντων τη διάκριση σε βάρος των Ρομά (οι οποίοι αποτελούν φυλή και όχι απλά μια ομάδα ανθρώπων που έχουν επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής).