Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022
10:33:55

Χαλκίδα

ΕΠΑΛθ: Πως τα αρχικά 4,25 εκατ. ευρώ πολλαπλασιάστηκαν Χ5 και έφτασαν στα 20,985!

Σε ανάρτηση στις 4 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Κεδίκογλου και Κούκουζας «τρέχουν» δυνατά το ΕΠΑλθ», αναφερόταν μεταξύ άλλων:
«...Ο μεν Σίμος Κεδίκογλου φροντίζει να αυξάνεται συνεχώς το μερίδιο της Εύβοιας από το όλο Πρόγραμμα, τόσο που πλέον τα διαθέσιμά του να έχουν πολλαπλασιαστεί κατά πολύ σε σχέση με τα αρχικά προβλεπόμενα!...»

Με το σημερινό δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με συγκεκριμένα ποσά, επιβεβαιώνεται το ακριβές του περιεχομένου της ανάρτησης.
Αφού, ανακοινώνει ότι τα αρχικά διαθέσιμα των 4,25 εκατ. ευρώ, πολλαπλασιάστηκαν επί πέντε και ανήλθαν τελικά στα 20,985 εκατ. ευρώ!
Παράλληλα δε, καθιστά ξεκάθαρο ότι μέσα από το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα» (που διαχειρίζεται η «Αναπτυξιακή Εύβοιας»), εξασφαλίστηκαν τα αναγκαία διαθέσιμα ποσά για να ικανοποιήσουν το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν και να οδηγήσουν στην πραγμάτωσή του στόχου των επενδύσεων και της προστιθέμενης αξίας στον τομέα της ανάπτυξης στην περιοχή.

.........................................................................................................................

Το δελτίο τύπου του ΥπΑΑΤ, έχει ως εξής:
Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Με ενέργειες του Σ. Κεδίκογλου, εγκρίθηκε επιπλέον υπερδέσμευση ύψους 31 εκατ. ευρώ
Επιπλέον υπερδέσμευση ύψους 31 εκατ. ευρώ επετεύχθη κατόπιν στοχευμένων ενεργειών του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμου Κεδίκογλου, στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Αλιείας (Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ) για προσκλήσεις έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.
Η 2η υπερδέσμευση, θα κατανεμηθεί σε εννέα Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) από τις οποίες οι δυο αφορούν στην Κοινοπραξία των Εταιρειών «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας» και «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.» με κριτήριο την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων καλύπτοντας εξ' ολοκλήρου τα αιτήματά τους.
Ειδικότερα, από τον αρχικό προϋπολογισμό των 1.725.440 και 2.526.552 ευρώ που αφορούν στις ΟΤΔ Νότιας Εύβοιας & Σκύρου και Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας αντίστοιχα, ο τελικός προϋπολογισμός μετά τις δυο υπερδεσμεύσεις, διαμορφώθηκε
- για τις ΟΤΔ Νότιας Εύβοιας & Σκύρου στα 11.176.320 ευρώ (3.450.880 επιπλέον ποσό μετά την 1η υπερδέσμευση και 6.000.000 από τη 2η) και
- για τις ΟΤΔ Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας στα 9.809.656 ευρώ (5.053.104 επιπλέον ποσό μετά την 1η υπερδέσμευση και 2.230.000 με τη 2η) αντίστοιχα.
Ο ΥφΑΑΤ Σίμος Κεδίκογλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των συνεχών επαφών του με φορείς του Δημοσίου για την αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών. Αναφερόμενος στην Εύβοια, σημείωσε ότι δόθηκε ένα επιπλέον εργαλείο ανάπτυξης για την περιοχή.