Παρασκεύη 01 Μαρτίου 2024
23:29:38

Χαλκίδα

Συνεδρίαση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023

Τακτική μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Μέγαρο Κότσικα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023
• Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 391/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
• Περί έγκρισης εργασιών διαμόρφωσης της στροφής Τσεκούρα και έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (υπ. αρ. 162/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).