Κυριακή 14 Αυγούστου 2022
00:18:40

Χαλκίδα

Ερωτήματα για επί μέρους δράση της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα που δημιουργούνται στο Αλιβέρι, από τη λειτουργία του λατομείου και την πρωτογενή καύση των κλαδεμάτων, από την εκεί τσιμεντοβιομηχανία, κάτι που πιθανότατα αντιβαίνει στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, έθεσε η παράταξη «Στερεά Υπεροχής», προ ημερησίας διάταξης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης, ζήτησε να απαντηθούν γραπτώς τα παρακάτω ερωτήματα:
i. έχει ενεργοποιηθεί και λειτουργήσει η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου στο Αλιβέρι;
ii. έχουν διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι και ποιο είναι το αποτέλεσμά τους;
iii. είναι νόμιμη ή όχι η «ενεργειακή αξιοποίηση» (καύση) των κλαδεμάτων σε τσιμεντοβιομηχανίες, χωρίς αυτά να υποστούν επεξεργασία σε μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων;