Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023
10:24:49

Χαλκίδα

Παρεμβάσεις ανάπλασης σε 7 δρόμους του κέντρου της Χαλκίδας

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων, το πρακτικό δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας»
Το έργο αφορά στην ανάπλαση οδών μετά πεζοδρομίων τους, στο ευρύτερο εμπορικό κέντρο της Χαλκίδας και συγκεκριμένα στις: Περικλέους Σταύρου, Αντωνίου, Νεοφύτου, Κριεζώτου, Γαζέπη, Παπαδημητρίου και Παπαναστασίου.
Το έργο, προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Και προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί εντός του Ιουλίου.

........................................................................................................................................
[ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στα τέλη του 2018 υποβλήθηκε από το Δήμο πρόταση στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου / Open Mall» του ΕΠΑνΕΚ. Η πρόταση (που συνοδευόταν από 200 υπογραφές - αιτήσεις συμμετοχής καταστηματαρχών στη δράση) κρίθηκε ελλιπής και δεν εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση. Ο τότε δήμαρχος Χρ. Παγώνης είχε αποποιηθεί κάθε ευθύνης, μίλησε για διαδικαστικό λάθος και παράλειψη από την πλευρά του Υπουργείου που δεν ενημέρωσε σωστά το Δήμο και υποστήριξε ότι του υποδείχθηκε να καταθέσει ένσταση προς θεραπεία, η οποία όμως δεν έφερε το ζητούμενο αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια υπήρξε πρόταση ένταξη της δράσης στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Χαλκίδος, όμως δεν έτυχε αποδοχής.
Με νεώτερη πρόταση του Δήμου (η Έλενα Βάκα παρουσιάζει τη μελέτη ως «επικαιροποιημένη» και ο Χρ. Παγώνης κάνει λόγο για «ίδια» μελέτη) το καλοκαίρι του 2021, η δράση παρουσιάστηκε να περιλαμβάνει δύο υποέργα: την «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας» (8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) και την «Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας» (1,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) και αναζητά χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Ουσιαστικά επρόκειτο για πρόταση χρηματοδότησης του έργου αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς και ανάπλασης της γειτνιάζουσας Πλατείας, που δεν μετέβαλε στο οτιδήποτε τα δρομολογημένα. Με σκοπό την κάλυψη του προβλεπόμενου δανεισμού του Δήμου με 4,4 εκατ. ευρώ από το ΤΠ&Δ όσο και της δέσμευσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, ύψους 3 εκατ. ευρώ.
Πρόταση που απείχε από το μοντέλο «ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων αρχιτεκτονικών και έξυπνων εφαρμογών σε σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης (μόνον από το Δήμο ή από σχήματα συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο ή το Επιμελητήριο) που απαιτεί το Open Mall. Αν και εξυπηρετούσε το στόχο της ενίσχυσης και τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, έστω πολύ εντοπισμένα, χωρικά και επιχειρηματικά.
Ωστόσο, η πρόταση εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2022 και η δράση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Με το Δήμο α) να αποφεύγει το δανεισμό για το έργο της Αγοράς και β) να υλοποιεί το «υποέργο» της αναβάθμισης επτά οδών και των πεζοδρομίων τους, στο εμπορικό κέντρο της πόλης. ]