Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
00:13:30

Χαλκίδα

babis banner-02

Ξεκινάει η διαμόρφωση των οδών Αρνίδη και Έλλ. Στρατιώτου

Υπογράφηκε, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, από τη δήμαρχο Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδού Έλληνος Στρατιώτη».

Το έργο αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης των οδών Αρνίδη και Έλληνος Στρατιώτου.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: διαμόρφωση με ασφαλτόστρωση της οδού Αρνίδη, από την οδό Καρακλέων μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Έλληνος Στρατιώτου / διαμόρφωση με ασφαλτόστρωση της οδού Έλληνος Στρατιώτου / κατασκευή πεζοδρομίων / κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Αρνίδη / δημιουργία δικτύου παραλαβής ομβρίων υδάτων.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 125.776,91 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Με την προσφερθείσα έκπτωση επί του αρχικού προϋπολογισμού των 178.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, να ανέρχεται στο 29,34%.)
Το σύνολο του κόστους χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες.