Κυριακή 26 Ιουνίου 2022
23:58:09

Χαλκίδα

babis banner-02

Ξεκινάει η ανάπλαση της πλατείας Καλοχωρίου/Παντειχίου

Υπογράφηκε, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, από τη δήμαρχο Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας (φωτογραφία), η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου-Παντειχίου».

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή της πλατείας, σε έναν νέο, καλαίσθητο και λειτουργικό κοινόχρηστο χώρο.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: επίστρωση μαρμάρινου δαπέδου / δημιουργία καθισμάτων / εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά τύπου led / εργασίες φύτευσης / δημιουργία πεζοδρόμου με επίστρωση κυβολίθων.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 201.128,41 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Με την προσφερθείσα έκπτωση επί του αρχικού προϋπολογισμού των 231.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, να ανέρχεται στο 12,93%.)
Το σύνολο του κόστους χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες.