Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
05:19:41

Χαλκίδα

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περί την Αθ. Διάκου

Από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, τέθηκε σε εφαρμογή η δεύτερη (Β') φάση δέσμης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την παράκαμψη της οδού Αθανασίου Διάκου,
λόγω κατασκευής εργασιών βελτίωσης – διαπλάτυνσης, από το ύψος της οδού Αμπελακίων (φούρνος «Μεϊντάνι»), μέχρι και λίγο μετά το ύψος της οδού Μπουμπουλίνας (πλησίον Εθνικής Τράπεζας)

όπου η κίνηση των οχημάτων:
• (α) με προέλευση τη συνοικία Κανήθου και την πόλη της Χαλκίδας και προορισμό τη Δροσιά – Αγ. Μηνά, γίνεται μέσω των οδών Καψάλη και Νικοδήμου, θα κατευθύνεται στην οδό Απόλλωνος και από εκεί, είτε κύρια μέσω της οδού Αβέρωφ (με έξοδο στο ύψος του κέντρου «Ποσειδωνία»), είτε εναλλακτικά μέσω των οδών Αμπελακίων-Ζαλόγγου, Παλαμίδου είτε Γραβιάς και Αθ. Διάκου και στην συνέχεια μέσω του ακραίου (καμπύλου) τμήματος της οδού Αθ. Διάκου, προς Δροσιά– Αγ. Μηνά.
• (β) με προέλευση τη Δροσιά – Άγιο Μηνά και προορισμό την ευρύτερη περιοχή της Κανήθου και την πόλη της Χαλκίδας, γίνεται μέσω της οδού Ξάνθου προς την Αθ. Διάκου και μετά μέσω της οδού Γραβιάς (καθέτου επί της Αθανασίου Διάκου η οποία διανοίχτηκε με το έργο), θα κατευθύνεται στην οδό Αμπελακίων – Ζαλόγγου και από εκεί μέσω της οδού Απόλλωνος, προς την συνοικία Κανήθου και την πόλη της Χαλκίδας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, μονοδρομήθηκαν οι κάτωθι οδοί:
• (α) τμήμα της οδού Παλαμίδου από την οδό Αποστολίδη μέχρι την συμβολή της με τις οδούς Αθανασίου Διάκου και Ξάνθου, με φορά κίνησης προς την Αθανασίου Διάκου,
• (β) το ακραίο (καμπύλο) τμήμα της οδού οδού Αθανασίου Διάκου από την συμβολή της με τις οδούς Ξάνθου και Παλαμίδου μέχρι την συμβολή της με το παλαιό τμήμα της οδού Αθανασίου Διάκου στο ύψος που αυτή εξέρχεται του σχεδίου πόλεως σε εκτός σχεδίου περιοχή, με φορά κίνησης προς το παλαιό τμήμα της οδού Αθανασίου Διάκου.
• (γ) μέρος του παλαιού τμήματος της οδού Αθανασίου Διάκου από την συμβολή της με την οδό Ξάνθου μέχρι το ύψος που αυτή εξέρχεται του σχεδίου πόλεως σε εκτός σχεδίου περιοχή, με φορά κίνησης προς την Ξάνθου,
• (δ) τμήμα της οδού Ξάνθου από την συμβολή της με το παλαιό τμήμα της οδού Αθανασίου Διάκου μέχρι την συμβολή της με τις οδούς Παλαμίδου και Αθανασίου Διάκου, με φορά κίνησης προς την Παλαμίδου,
• (ε) η οδός Αβέρωφ, με φορά κίνησης προς την οδό Απόλλωνος,
• (στ) η οδός Νικοδήμου με φορά κίνησης προς την οδό Αμπελακίων,
• (ζ) παραμένουν οι μονοδρομήσεις των οδών:
• Καψάλη, από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Απόλλωνος, με φορά κίνησης προς την Απόλλωνος και
• Καραϊσκάκη, από την οδό Απόλλωνος έως την οδό Αθ. Διάκου, με φορά κίνησης προς την Αθ. Διάκου.

[Σημείωση: Το κείμενο αποτελεί επακριβή αναπαραγωγή δελτίου τύπου του Δήμου]