Τρίτη 28 Ιουνίου 2022
03:37:55

Χαλκίδα

babis banner-02

Η γέφυρα θα ανοίγει καθημερινά εκτός Σαββάτου

Η συρταρωτή γέφυρα του Πορθµού του Ευρίπου, από την Τετάρτη 1 Ιουνίου το βράδυ θα ανοίγει καθηµερινά, εκτός Σαββάτου, λόγω της έναρξης της θερινής περιόδου και των αυξηµένων αναγκών της ναυσιπλοΐας.