Τρίτη 28 Ιουνίου 2022
03:51:43

Χαλκίδα

babis banner-02

Ξεκινάει η αποκατάσταση της παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ

Υπογράφηκε (σήμερα, Τετάρτη 25 Μαΐου) από τη δήμαρχο Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ στη Χαλκίδα».

Το έργο αφορά σε εργασίες α) αποκατάστασης και συντήρησης της αποθήκης του ΟΣΕ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εκ νέου ως πολιτιστικός πολυχώρος, με διατηρημένα στοιχεία που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία του και β) διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Συγκεκριμένα, στο κτίριο θα πραγματοποιηθούν εργασίες: δημιουργίας χώρων αναψυκτηρίου και προθαλάμου / αποκατάστασης της εξωτερικής λιθοδομής / αποκατάστασης της στέγης, με τοποθέτηση νέων στοιχείων / επίστρωσης νέου δαπέδου / τοποθέτησης νέων κουφωμάτων υψηλών προδιαγραφών / επισκευής και συντήρησης των ξύλινων θυρών / εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών / δημιουργίας νέων χώρων wc.
Στον περιβάλλοντα χώρο, θα πραγματοποιηθούν εργασίες: κατασκευής μεταλλικής ράμπας / κατασκευής τμήματος πεζοδρομημένης πρόσβασης / διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης / επικάλυψης του χώρου στάθμευσης με κυβόλιθους, διαμορφώνοντας πεζοδρόμηση και αποτρέποντας τη στάθμευση μπροστά από το κτίριο / δημιουργίας κυκλικού κόμβου για τη διευκόλυνση κίνησης των οχημάτων / διαμόρφωση χαμηλής φύτευσης.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 1.406.300,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η συνολική προθεσμία κατασκευής-παράδοσης του έργου ορίζεται σε 14 μήνες.