Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
11:35:42

Χαλκίδα

Πλήρης διάνοιξη της οδού Σουλίου

Έναν χρόνο και πλέον μετά τις πρώτες εργασίες, το μικρό αυτό έργο κρίθηκε ώριμο να ολοκληρωθεί και προχωράει.

Πρόκειται για την πλήρη διάνοιξη της οδού Σουλίου, που ολοκληρώνεται σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές και με βάση το Σχέδιο Πόλης της Συνοικίας Α΄(Κάνηθος).