Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
23:29:48

Χαλκίδα

babis banner-02

Εξασφαλίστηκε η πίστωση για τη μετεγκατάσταση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας

Κατά τη σημερινή (Τετάρτη 13 Οκτωβρίου) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, συζητήθηκε και εγκρίθηκε η ένταξη στη ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ του έργου «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας - γραφείων) και χώρων υγιεινής (wc) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Χαλκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.344.160 ευρώ.