Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
11:43:31

Χαλκίδα

Ο Ευριπίδης Κορώνης γαμπρός

Ένας άνθρωπος της τοπικής ενημέρωσης, ο Ευριπίδης Κορώνης και η Ειρήνη Τριανταφύλλου, αποφάσισαν να προχωρήσουν από κοινού στη…