Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021
10:25:36

Χαλκίδα

babis banner-02

Κουπόνι 100 ευρώ σε «πρωτάκια» για σχολικά είδη

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την παροχή έκτακτου εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος, αξίας 100 ευρώ, για τα παιδιά της Α' τάξης Δημοτικού Σχολείου, έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών που διαβιούν εντός της επικράτειάς της και κάτω από τα όρια της φτώχειας, για την αγορά σχολικών ειδών μέσω κουπονιού αγορών (voucher).

Η συγκεκριμένη δράση «αρχή...ΖΩ», υλοποιείται για 5η συνεχή χρονιά, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης «Γέφυρα», με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
• Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
• Να έχουν εξαρτώμενα τέκνα, μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικών Σχολείων
• Να διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. (Επισημαίνεται, ότι το όριο φτώχειας, προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020, σε 5.266 ευρώ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά: α) 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών, β) 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr) και την ιστοσελίδα της δράσης (www.gefyra.com.gr) και να απευθύνονται στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93, στον Α΄ Όροφο, στο Γραφείο 120Β, με τηλ. 2221353932-3.