Τετάρτη 12 Μαϊου 2021
11:30:29

Χαλκίδα

babis banner-02

Δράση υποστήριξης δικαιωμάτων της «Χρυσής Ηλικίας»

Το έργο «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Χρυσής Ηλικίας»» εντάσσεται στο πλαίσιο του πανελλαδικού προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών «Επιόνη».

Το έργο υλοποιείται μέσω δράσεων ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε δημόσιους λειτουργούς καθώς και ενδυνάμωσης και συνηγορίας για τους οικογενειακούς φροντιστές, στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας κι Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας.
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής, φορέων κοινωνίας πολιτών και μέσων ενημέρωσης, με πολλαπλάσια οφέλη σε τοπικό και ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.
Θα διαρκέσει 14 μήνες, από τον Απρίλιο 2021 έως και το Μάιο 2022.

Η διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης- ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους και τις μελλοντικές δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί (με την τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) από εκπροσώπους των φορέων και του Ιδρύματος Μποδοσάκη (που έχει αναλάβει τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος από κοινού με το SolidarityNow), τη Δευτέρα 19 Απριλίου στις 7 το απόγευμα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς και επαγγελματίες «πρώτης γραμμής», ενεργούς πολίτες των φορέων της κοινωνίας πολιτών, άτομα τρίτης ηλικίας και οικογενειακούς φροντιστές τρίτης ηλικίας και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της «χρυσής ηλικίας» (ατόμων άνω των 65 ετών).
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

[ Για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία
Η γήρανση του πληθυσμού παγκοσμίως, συνοδεύεται από δραματική αύξηση στα ποσοστά άνοιας και κατάθλιψης. Τα άτομα με άνοια και κατάθλιψη συχνά στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα τους, με συνέπειες σε υγεία και θνησιμότητα και με την κακοποίηση ως πιο σοβαρή παραβίαση. Η άνοια και η κατάθλιψη αποτελούν σοβαρά προβλήματα για το γηράσκοντα πληθυσμό στη χώρα μας, δεδομένου ότι η διασφάλιση καλής υγείας και καλής ποιότητας ζωής αποτελούν βασικά δικαιώματα.
Στην Ελλάδα, το ποσοστό ατόμων 65+ ανέρχεται σε 21.3%. Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, τα άτομα με άνοια φθάνουν σε ποσοστό 5-8% με αυξητική τάση και η μονοπολική κατάθλιψη αφορά το 7%, αποτελώντας πρόδρομο σημείο άνοιας και πρόσθετη επιβάρυνση της ποιότητας ζωής. Στις ομάδες υψηλότερου κινδύνου ανήκουν γυναίκες και υπερήλικες.
Η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, προϋποθέτει ανάπτυξη ισχυρής σχέσης ανάμεσα στα άτομα που επηρεάζονται, τους φορείς σε τοπικό επίπεδο και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι οργανισμοί της κοινωνίας πολιτών, έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις ομάδες στόχους, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του κοινωνικού ιστού στην προάσπιση των δικαιωμάτων της ομάδας-στόχου. Οι ενδεδειγμένες στρατηγικές περιλαμβάνουν ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων σε άτομα-κλειδιά για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη και ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση σχετικά με τα είδη, τα σημεία και τους παράγοντες κακοποίησης και τα θέματα του ηλικιακού ρατσισμού. ]

[ Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας δημιουργήθηκε από συγγενείς ατόμων με άνοια με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας και των οικογενειακών φροντιστών. Από το 2009, συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις προσφέροντας δράσεις διάχυσης υπεύθυνης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, επιμορφώσεις επαγγελματιών πρώτης γραμμής, υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης και συμβουλευτικής για την άνοια και την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών και δικτύωση φροντιστών και διαγενεακές δράσεις. ]