Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
01:36:04

Χαλκίδα

Ακόμη κενές, 43 θέσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

5 δασκάλες και 3 νηπιαγωγοί & 10 δασκάλες ειδικής αγωγής (και οι 18 γυναίκες), παρουσιάστηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις σχολείων του Νομού, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Με δεδομένο ότι τα κενά στα σχολεία Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Εύβοια, ήταν καταγεγραμμένα 56, οι 13 εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται καλύπτουν μόλις το –περίπου- 25% αυτών των κενών...