Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
04:51:27

Χαλκίδα

Πρωτοβουλία για αντιμετώπιση του προβλήματος «Ασωπός»

Την οριστική επίλυση ενός τεράστιου κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού προβλήματος, αυτό του Ασωπού, επιχειρεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο στη Στερεά Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Για τη λύση του προβλήματος, ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης θέτει σε διαβούλευση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων και παρεμβάσεων. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που ως στόχο έχει να δώσει τέλος στο διαρκές «περιβαλλοντικό έγκλημα» που συντελείται στη Βοιωτία και έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού και του Ευβοϊκού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

«Η λέξη "Ασωπός" είναι συνώνυμη της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ο ποταμός έχει μετατραπεί σε παράγοντα υποβάθμισης για την ευρύτερη περιοχή που τον περιβάλλει. Εδώ και χρόνια είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανοικτά ζητήματα, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και την τοπική οικονομία. Τα βαρέα μέταλλα και οι εν γένει εκπομπές αποτελούν μια μόνιμη απειλή για την υγεία των κατοίκων, ενώ τα βοιωτικά γεωργικά προϊόντα κατασυκοφαντούνται και χάνουν την αξία τους. Η άναρχη, χωρίς χωροταξική οργάνωση και υποδομές βιομηχανική συγκέντρωση οδήγησε την περιοχή σε αδιέξοδο. Όσο παραμένει το πρόβλημα ακυρώνεται κάθε προοπτική ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η οικονομία και η κοινωνία της Βοιωτίας βρίσκεται σε έναν παρατεταμένο μαρασμό. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Το θέμα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ουσιαστικά, για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως εξαιτίας του ελλείμματος πολιτικής βούλησης και ρεαλιστικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο της πάγιας θέσης του περιφερειάρχη για ανοικτό και ειλικρινή διάλογο μέσα στην κοινωνία, το σχέδιο για τον Ασωπό τίθεται σε διαβούλευση. Προς τον σκοπό αυτό, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λειβαδιά, με ευρύτατη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων θεσμικών φορέων, των φορέων της Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, των οικολογικών οργανώσεων και κινημάτων της περιοχής, παρουσία και του αναπληρωτή υπουργού, Γιάννη Τσιρώνη, ανακοινώθηκε το προς διαβούλευση πλαίσιο δράσεων και πολιτικής.

Φορείς και πολίτες καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις/παρατηρήσεις τους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, προκειμένου να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις. Οι προτάσεις της Περιφέρειας στηρίζονται στο τρίπτυχο «Επιχειρηματικότητα -Υγεία - Περιβάλλον» και αποσκοπούν στην ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος και την καταπολέμηση του προβλήματος, στη «ρίζα» του.

Οι τρεις βασικοί άξονες του ολοκληρωμένου σχεδίου για τον Ασωπό:
Επιχειρηματικό Πάρκο
- Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της περιοχής μέσα από ένα σύγχρονο «Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης».
- Το Επιχειρηματικό Πάρκο θα αναβαθμίσει δραστικά τη «στιγματισμένη» Βοιωτία και θα ενισχύσει σημαντικά την απασχόληση και την οικονομία.
- Θα αποτελέσει έναν οργανωμένο υποδοχέα, με σύγχρονες υποδομές στην πιο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά και άναρχη πολεοδομικά βιομηχανική περιοχή της Ελλάδας.
- Θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-20120 και από άλλους πόρους για την υλοποίηση του.

Παρατηρητήριο Υγείας
- Σύσταση «Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στον Δήμο Τανάγρας.
- Στόχος είναι η παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλά και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και προαγωγής της υγείας των κατοίκων.
- Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και με καταξιωμένα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο του Dartmouth, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis κ.α.

Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Ασωπού
- Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος», σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς που θα παρακολουθεί την κατάσταση.
- Εγκατάσταση εξοπλισμού που θα περιορίσει δραστικά την ρύπανση από βαρέα μέταλλα και εξασθενές χρώμιο.
- Στόχος των ενεργειών είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στην περιοχή, να αποκαλυφθούν οι εστίες και οι υπεύθυνοι της ρύπανσης, αλλά και να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση του Ασωπού.
- Η περιβαλλοντική εξυγίανση και προστασία του Ασωπού, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται και η ολοκλήρωση του Βιομηχανικού και Περιβαλλοντικού Μητρώου των επιχειρήσεων της Π.Ε. Βοιωτίας».