Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
05:51:13

Χαλκίδα

Αναπληρωτές δάσκαλοι-νηπιαγωγοί ούτε καν στο μισό των κενών…

Την πρόσληψη 1.368 αναπληρωτών δασκάλων και 238 αναπληρωτών νηπιαγωγών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στην Εύβοια αντιστοιχούν 74 δάσκαλοι και 28 νηπιαγωγοί, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες του Νομού, στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Με δεδομένο ότι: τα κενά σε εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Εύβοια, είναι: 60 Νηπιαγωγών, 161 Δασκάλων, 114 καθηγητών ειδικοτήτων (36 Αγγλικών, 12 Γαλλικών, 2 Γερμανικών, 17 Πληροφορικής, 19 Φυσικής Αγωγής, 7 Μουσικής, 13 Εικαστικών, 8 Θεατρικής Αγωγής) και 56 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής...
... ο αριθμός των πρώτων αναπληρωτών δεν καλύπτει ούτε το 50% των κενών σε δασκάλους και νηπιαγωγούς ενώ, δεν αγγίζει καν τα κενά σε καθηγητές ειδικοτήτων και ειδικής αγωγής!