Σαββάτο 05 Δεκεμβρίου 2020
20:16:10

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Τα μέτρα που πρέπει να ισχύουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 4709/23.10.2020 και επανακυκλοφορίας λόγω σφάλματος 24.10.2020), καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που ισχύουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες σε κάθε ένα από τα 4 επίπεδα προληπτικών μέτρων.
Βάσει του Πίνακα της ΚΥΑ για τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 (Μέτριο / Κίτρινο), δηλαδή υπό Επιτήρηση, στον «Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19», ισχύουν τα εξής:
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2*).
- Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20% επιπλέον των Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
- Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού.
- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

* [ Το άρθρο 2 «Υποχρέωση χρήσης μάσκας» της ΚΥΑ ορίζει ότι: «1] Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, ως εξής:
α) Σε όλα τα επιδημιολογικά επίπεδα της παρ.1 του αρ.1, επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
β) Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το χαμηλό ή το μέτριο επιδημιολογικό επίπεδο της παρ.1 του αρ.1, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου 
2] Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών ]