Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
12:06:05

Χαλκίδα

Εκπαίδευση στην πράσινη δόμηση στο εξωτερικό μέσω Επιμελητηρίου

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+ 2014» με τίτλο Σχεδίου «Κατάρτιση σε επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου για πράσινη δόμηση», το Επιμελητήριο Ευβοίας διοργανώνει εκπαιδευτική αποστολή σε Γερμανία και Ισπανία.

- στη Γερμανία για 15 ημέρες (24/10-07/11/2015) για 30 συμμετέχοντες.

- στην Ισπανία για 15 ημέρες (31/10-14/11/2015) για 15 συμμετέχοντες.

Στην αποστολή θα συμμετέχουν επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του κατασκευαστικού κλάδου (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, αλουμινοκατασκευαστές και επαγγέλματα σχετικά με την οικοδομή και την πράσινη δόμηση).
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
- εκπαίδευση/ επισκέψεις αναφορικά με τις αντικείμενο κατάρτισης στο φορέα υποδοχής.
- επισκέψεις σε εταιρίες.
Οι καταρτιζόμενοι θα πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την έκδοση των πιστοποιητικών:
• Europass Mobility &
• Βεβαίωση παρακολούθησης από τον Φορέα Υποδοχής με τον τίτλο του σχεδίου.
Η συμμετοχή καλύπτεται από επιχορήγηση του Προγράμματος ERASMUS+.

Υποβολή αιτήσεων έως 14 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών: (Κοκκάλας Νικόλαος & Μουτουσίδης Χρήστος, τηλ. 2221023510/ & 221086452 ή στο site του Επιμελητηρίου / Κατάρτιση – Εκπαίδευση).