Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
05:11:21

Χαλκίδα

Μαθήματα ζωγραφικής μέσω της Τράπεζας Χρόνου Χαλκίδας

Η δομή της Τράπεζα Χρόνου (που ξεκίνησε τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 2013) υποστηρίζει την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των μελών της. Στηριζόμενη στις αρχές της αλληλέγγυας οικονομίας και καταργώντας την αξία του χρήματος, προωθεί το χρόνο ως το αποκλειστικό μέσο συναλλαγής. Αποσκοπεί στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών βασιζόμενη όχι στο κέρδος αλλά στην αξία χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, βασική επιδίωξη είναι όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα που άλλοτε ίσως δεν είχαν.

Σε αυτά τα πλαίσια καλλιεργήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός τμήματος ζωγραφικής για ενήλικες όπου τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα δίνοντας απλά μονάδες (ΤΕΜ) στον πάροχο της υπηρεσίας. Αυτός με τη σειρά του μπορεί να 'εξαργυρώσει' τις μονάδες που κερδίζει χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες οποιουδήποτε άλλου μέλους της Τράπεζας Χρόνου.
Το πρώτο μάθημα ζωγραφικής στη Τράπεζα Χρόνου πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014 και έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 41 μαθήματα.
Δάσκαλος ζωγραφικής στην Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας είναι ο Ηλίας Ζαχαριάδης . Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, έχει εργαστεί ως δάσκαλος ζωγραφικής και αγιογράφος. Στο παρελθόν έχει προσφέρει εθελοντικά μαθήματα ζωγραφικής σε υπηρεσία ψυχικής υγείας στη Χαλκίδα.