Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
16:51:05

Χαλκίδα

Το κτήριο της ΔΟΥ Χαλκίδας, 1 από τα 28 σώματα εγκλήματος του ΤΑΙΠΕΔ…

Ποινική δίωξη με πολιτικές προεκτάσεις, για κακουργηματική απιστία – υπό την επιβαρυντική περίσταση της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου – και υπεξαίρεση άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς υπό την Ελένη Ράϊκου σε βάρος μελών της Διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, οι κινήσεις των οποίων ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον κατά 580 εκατομμύρια ευρώ.

Η προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά τριών δικηγόρων του Πειραιά, αφορά στην υπόθεση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & lease back) 28 ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και το κτήριο της ΔΟΥ Χαλκίδας στα Δύο Δένδρα, με οικονομικό αντάλλαγμα περίπου 261 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα κατέληξε συγκεκριμένα στη δίωξη για απιστία των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων την περίοδο του Οκτώβριο του 2013 καθώς και για υπεξαίρεση σε βάρος τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ δεν υφίστανται δίωξη για απιστία, καθώς με βάση τον οικείο καταστατικό νόμο δεν έχουν καμία ποινική ή αστική ευθύνη, όταν οι πράξεις ή παραλείψεις τους έχουν την έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου και έχουν περάσει από την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα αστικά ακίνητα μεταβιβάστηκαν το 2011 από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το οποίο τα χώρισε σε 2 χαρτοφυλάκια των 14 ακινήτων, με σκοπό κάθε χαρτοφυλάκιο να δημοπρατηθεί ενιαία.
Στην υπόθεση επιλεγέντες επενδυτές ήταν η «Eurobank Properties», θυγατρική της Eurobank, και η «Εθνική Πανγαία», τότε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας.
Στον κατάλογο των 28 ακινήτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κτίρια πέντε υπουργείων (Παιδείας, Πολιτισμού, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών), κτίρια που στεγάζουν Αστυνομικές Διευθύνσεις και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Γ.Α.Δ.Α. και το Αλλοδαπών, κτίρια Οικονομικών Υπηρεσιών και ΔΟΥ, μεταξύ των οποίων και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και κτίρια, όπως το Γενικό Χημείο του Κράτους και οι παλαιές Καπναποθήκες «Κεράνη»..

Οι εισαγγελείς κρίνουν ότι τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους θα έπρεπε να κινηθούν κατά τρόπον ώστε η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου να είναι συμφέρουσα, πλην όμως «λοξοδρόμησαν» στην κατεύθυνση μίας συναλλαγής που τελικά προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο ύψους 580 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ζημία του ελληνικού Δημοσίου συνίσταται ακόμη και στο γεγονός ότι το ελληνικό Δημόσιο επωμίσθηκε το κόστος ασφάλισης και συντήρησης των ακινήτων, μετά την εκμίσθωση τους, και ενώ είναι σαφές ότι την οικονομική ευθύνη όφειλε να φέρει πλέον ο εκμισθωτής.

Σχετικά με την υπεξαίρεση, οι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος του Ταμείου κατηγορούνται ότι δεν απέδωσαν τόκους 100.000 ευρώ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την είσπραξη του τιμήματος.