Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
05:28:59

Χαλκίδα

Η τιμία χείρ του Αγ. Γεωργίου στη Ν. Λάμψακο

Η τίμια χείρα του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου από τη Μονή Ηλίων θα βρίσκεται για προσκύνημα στο ναό του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο από την Κυριακή, 5 μέχρι και την Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
Όλες τις μέρες στο ναό θα τελούνται εκκλησιαστικές ακολουθίες