Παρασκεύη 09 Ιουνίου 2023
17:22:19

Χαλκίδα

Η τιμία χείρ του Αγ. Γεωργίου στη Ν. Λάμψακο

Η τίμια χείρα του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου από τη Μονή Ηλίων θα βρίσκεται για προσκύνημα στο ναό του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο από την Κυριακή, 5 μέχρι και την Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
Όλες τις μέρες στο ναό θα τελούνται εκκλησιαστικές ακολουθίες