Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
01:53:46

Χαλκίδα

Με το βλέμμα σ' ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων

Η Δήμαρχος Αμφιτρίτη Αλημπατέ, εκπροσωπώντας το Δήμο Ερέτριας, συμμετείχε στις εργασίες της ετήσιας Πανελλήνιας Συνόδου του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α), που πραγματοποιήθηκε από 18 έως 21 Ιουνίου στη Χερσόνησο της Κρήτης

Το συνέδριο, με τίτλο «Διαχείριση απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία – Φο.Δ.Σ.Α. και Κοινωνίες Μηδενικών Αποβλήτων», είχε ως κύριο θέμα την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων προς όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας.
Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, έγιναν εισηγήσεις από επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στην εναλλακτική διαχείριση, στη νομοθεσία που διέπει τους Φο.Δ.Σ.Α. καθώς και από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, της Κ.Ε.Δ.Ε και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ενώ παρουσιάστηκαν και οι πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων από εκπροσώπους φορέων Ευρωπαϊκών Χωρών.
Προσφέροντας έτσι στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν, να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις στα ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων που απασχολούν τους κατά τόπους Ο.Τ.Α. και τους κατά περιφέρεια Φο.Δ.Σ.Α.
Απαιτώντας από τον κάθε πολίτη αλλά και το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων (Κυβέρνηση, Δήμοι, επιστημονική κοινότητα), τη συναίσθηση του χρέους και την ανάληψη του μεριδίου ευθύνης που θα μετατρέψει τη διαχείριση των απορριμμάτων από περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρόβλημα δημόσιας υγείας, σε ισχυρό χαρτί ανάπτυξης, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος και των ενεργειακών πόρων, από εστία διαφθοράς σε πρότυπο χρηστής διοίκησης.

Η παρουσία της Δημάρχου Ερέτριας στη Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Σ.Δ.Α. ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική αφού της παρείχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το νέο μοντέλο (σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα αποτυχημένου, σε όλα τα επίπεδα, για τους πολίτες και τους Δήμους) και τις νέες μεθόδους (επανάχρηση υλικών, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση) που εφαρμόζονται σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.