Σαββάτο 20 Απριλίου 2024
06:18:02

Χαλκίδα

20 χρόνια Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

20 χρόνια ζωής συμπλήρωσε το Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, που λειτουργεί στη Χαλκίδα από τον Φεβρουάριο του 2004.

Το Οικοτροφείο λειτουργεί με την επιστημονική και διοικητική ευθύνη της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), υποστηρίζοντας στην πράξη ένα εναλλακτικό μοντέλο παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα, με βάση τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Παρέχει φιλοξενία, υποστήριξη και θεραπεία σε 15 ενήλικα άτομα (με μέσο όρο ηλικίας τα 65 έτη) με σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια τους. Ενώ, είναι η πρώτη μονάδα ψυχικής υγείας στη χώρα που πιστοποιήθηκε µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 για την εφαρμογή συστήματος ποιότητας.
........................................................................................................................................

[ ΕΠΑΨΥ: Μη κερδοσκοπικός φορέας παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, που στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου με στόχο την εξάλειψη του στίγματος της ψυχικής νόσου και τη δημιουργία συμπεριληπτικών πλαισίων που ευνοούν την ψυχοκοινωνική επανένταξη κι αποκατάσταση των ευάλωτων ψυχικά ομάδων, συντονίζει και υλοποιεί Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ενώ παρεμβαίνει καίρια σε καταστάσεις κοινωνικής και υγειονομικής κρίσης, και φυσικών καταστροφών. ]