Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
05:43:34

Χαλκίδα

Χορηγία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο ΚεΔΑΣΥ Εύβοιας

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης – Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚεΔΑΣΥ) Εύβοιας και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με τη μορφή χορηγίας, προσέφερε ένα πολυμηχάνημα Kyocera, έναν βιντεοπροβολέα Epson και μια οθόνη προβολής Conceptum.
Ο εξοπλισμός αυτός θα διευκολύνει πολύ την εργασία των διεπιστημονικών ομάδων του Κέντρου, τόσο στο πλαίσιο του τοπικού του δικτύου όσο και στις δράσεις που αναπτύσσει στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Εύβοιας. Επιπλέον, θα συμβάλει στην ταχύτερη ολοκλήρωση του ψηφιακού αρχείου (ατομικοί φάκελοι μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες) και την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των εκθέσεων, την έκδοση των γνωματεύσεων - αξιολογήσεων και των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.