Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
06:21:02

Χαλκίδα

100 ευρώ για σχολικά σε «πρωτάκια» κάτω από τα όρια της φτώχειας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κουπόνι 100 ευρώ για σχολικά είδη σε «πρωτάκια» κάτω από τα όρια της φτώχειας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την παροχή έκτακτου εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος, αξίας 100 ευρώ, για τα παιδιά της Α' τάξης Δημοτικού Σχολείου, έτους 2023-2024, μέλη οικογενειών που διαβιούν εντός της επικράτειάς της και κάτω από τα όρια της φτώχειας, για την αγορά σχολικών ειδών μέσω κουπονιού αγορών (voucher).

Η συγκεκριμένη δράση «αρχή...ΖΩ», υλοποιείται για 7η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης «Γέφυρα», με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου.

Για αιτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr) και την ιστοσελίδα της δράσης (www.gefyra.com.gr) και να απευθύνονται στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93, στον 1ο Όροφο, στο Γραφείο 120Β, με τηλ. 2221353932-3-6-7.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
• Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
• Να έχουν εξαρτώμενα τέκνα, μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικών Σχολείων
• Να διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.
Το κατώφλι φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2021, ορίζεται σε 5.712 ευρώ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

.................................................................................................

Φάνης Σπανός (Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας):
«Συνδράμουμε τα ελάχιστα, ώστε κανένα «πρωτάκι» να μην αισθανθεί πιο μειονεκτικά. Σήμερα, που ξεκινούν τα σχολεία βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι στην εξαφάνιση του κοινωνικού αποκλεισμού, προσφέροντας ένα μικρό βοήθημα στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, ώστε κανένας μαθητής να μην στερηθεί τα αυτονόητα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους!»,