Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
05:57:34

Χαλκίδα

Aνθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους Τουρκίας και Συρίας

Συνολικά 76 παλέτες με 2.171 δέματα και πιο συγκεκριμένα:
- 518 δέματα με τρόφιμα μακράς διαρκείας,
- 369 δέματα με υγειονομικό υλικό και άλλα είδη γενικής χρήσης και
- 1.284 δέματα με είδη ένδυσης,
συγκεντρώθηκαν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα από τις προσφορές πολιτών και επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους της νότιας Τουρκίας και της βόρειας Συρίας, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας, των κατά τόπους Επιμελητηρίων και της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Το σύνολο των συγκεντρωθέντων έχει μεταφερθεί πλέον στο λιμάνι των Πατρών. Θα φτάσει στους σεισμόπληκτους της νότιας Τουρκίας και της βόρειας Συρίας με μέριμνα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, η οποία έχει εγκαταστήσει το αναγκαίο δίκτυο για την ασφαλή μεταφορά των ειδών και φροντίζει για τη συνεχή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.