Τρίτη 03 Αυγούστου 2021
17:02:35

Χαλκίδα

babis banner-02

Απώλειες σε φοιτητές και στα Ψαχνά λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής

Η δημοσιοποίηση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Στατιστικών Κλιμάκωσης των Μορίων των υποψηφίων από το Υπουργείο Παιδείας, δίνει τη δυνατότητα αρκετά ασφαλών εκτιμήσεων τόσο για την κίνηση των βάσεων εισαγωγής όσο και για την ένταση του αποκλεισμού υποψηφίων και των κενών θέσεων εισακτέων.

Ήδη, από την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων, ήταν γνωστό πως περίπου 15.000 υποψήφιοι θα έμεναν εκτός Πανεπιστημίων, όπως ίσχυε κάθε χρόνο.
Φέτος όμως, λόγω της τεχνητής ανόδου των βάσεων εξ αιτίας των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής, όσοι δεν τις «πιάνουν», δεν δικαιούνται καν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο και «κόβονται» μεμιάς. Και αυτοί είναι περίπου 10.000 υποψήφιοι.
Με τους όρους πρόσβασης και τα «δεδομένα» της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών να προεξοφλούν ότι ακόμη 5.000 υποψήφιοι τελικά δεν θα βρουν θέση στα Πανεπιστήμια.
Συνολικά δηλαδή, οι υποψήφιοι που φέτος θα μείνουν εκτός Πανεπιστημίων, θα είναι περίπου 15.000 παραπάνω από ότι πέρυσι!

Βέβαια, το Υπουργείο φρόντισε αυτοί που «κόβονται» από τη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως ολίγοι, να μπορούν να γραφτούν στα εξισωμένα Ιδιωτικά «Κολλέγια», ως έναν παράδρομο στην πορεία για το πτυχίο...

Σημειώνεται ότι εξ αιτίας των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής, «κόβονται» μεμιάς οι υποψήφιοι που δεν έχουν τουλάχιστον 8.270 μόρια. Ενώ, στην πορεία, λόγω μηχανογραφικού, θα μείνουν εκτός πολλοί και με μεγαλύτερη βαθμολογία, λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και στα Ειδικά μαθήματα.... Σε αντίθεση με το αφήγημα της «λευκής κόλλας» που χρησιμοποιήθηκε ως λογικοφανές ώστε να επιτρέψει τελικά το σάρωμα...

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις και τις σκοπιμότητες που επιχειρούσε να «διασκεδάσει» το Υπουργείο: Η «προσφορά» 77.000 θέσεων εισακτέων ήταν μια «προσφορά» και σε 15.000 ανεπιθύμητους καλεσμένους για το σύστημα Μητσοτάκη – Κεραμέως!

Ο πρώτος στόχος, το «ξεφόρτωμα» φοιτητών, κυρίως από τα Περιφερειακά, Πανεπιστήμια, επετεύχθη. Ο επόμενος έχει ήδη σχεδιαστεί ως παρεπόμενο: συγχωνεύσεις ή καταργήσεις Τμημάτων, με επιχείρημα το «μα δεν έχουν πολλούς φοιτητές, έχουν κενές θέσεις κ.ο.κ.». Προσεχώς...

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ ΩΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Σε ότι αφορά στα πέντε Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Παράρτημα Ευρίπου που λειτουργεί στα Ψαχνά:

[ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Ο αριθμός των Εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (αυξημένος κατ' αρχήν σε σχέση με πέρυσι) έχει οριστεί σε:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών: 230 (167 πέρυσι και 184 πρόπερσι)
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών: 100 (72 πέρυσι και 80 πρόπερσι)
Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών: 230 (175 πέρυσι και 184 πρόπερσι)
Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών: 100 (72 πέρυσι και 80 πρόπερσι)
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας: 80 (72 πέρυσι και 80 πρόπερσι).

2. Οι Βάσεις Εισαγωγής πέρυσι είχαν ως εξής:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών: 9.325 μόρια
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών: 7.975 μόρια
Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών: 7.000 μόρια
Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών: 9.400 μόρια
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας: 8.050 μόρια

3. Ο συντελεστής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) έχει οριστεί σε
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών: 0,95
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών: 0,90
Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών: 0,85
Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών: 0,80
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας: 0,80

4. Ο Βαθμολογικός Μέσος Όρος, σύμφωνα με τις φετινές επιδόσεις των υποψηφίων, (σημ.: υπολογιζόμενος με τον χαμηλότερο συντελεστή 0,80) είναι:
- στο 1ο επιστημονικό Πεδίο, είναι 8,94
- στο 2ο επιστημονικό Πεδίο, είναι 9,58
- στο 3ο επιστημονικό Πεδίο, είναι 9,70
- στο 4ο επιστημονικό Πεδίο, είναι 8,27 ]

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

Επισήμανση 1: Η αναφορά στο βαθμολογικό μέσο όρο γίνεται με τον υπολογισμό-παραδοχή του χαμηλότερου συντελεστή 0,80.

Επισήμανση 2: Ο υπολογισμός-μετατροπή των ελάχιστων βάσεων σε μόρια, γίνεται προσεγγιστικά, αφού δεν μπορούν να υπολογιστούν διακυμάνσεις λόγω των συντελεστών βαρύτητας στα δύο από τα τέσσερα μαθήματα και προς διευκόλυνση, θεωρούνται και τα τέσσερα ίσης βαρύτητας

Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
Εισακτέοι 2021, 230 (έναντι 167 πέρυσι) / Βάση 2020: 9.325 μόρια
Το Τμήμα δέχεται Υποψήφιους από το 4ο Πεδίο. Με μέσο όρο των 4 μαθημάτων στα 8,27 και με το όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στο 0.95, η Βάση είναι τουλάχιστον στα 9,82 , δηλ. κατά προσέγγιση τα 9.820 μόρια.
Αρκετά πάνω από την περυσινή. Το Τμήμα θα έχει σημαντικές απώλειες σε Φοιτητές (που πιθανά δεν θα ισοσκελιστούν από την ανακοίνωση της αύξησης των εισακτέων και την καλύτερη γενικότερη φετινή απόδοση των μαθητών του πεδίου).

Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Εισακτέοι 2021, 100 (έναντι 72 πέρυσι) / Βάση 2020: 7.975 μόρια
Το Τμήμα δέχεται Υποψήφιους από το 2ο Πεδίο. Με μέσο όρο των 4 μαθημάτων 9,58 και με το όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στο 0,90, η Βάση είναι τουλάχιστον στα 10,78, δηλ. κατά προσέγγιση τα 10.780 μόρια.
Δραματικά πάνω από την περυσινή. Το Τμήμα θα έχει σημαντικότατες απώλειες σε Φοιτητές (που είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να απαλυνθούν από την ανακοίνωση της αύξησης των εισακτέων και την καλύτερη γενικότερη φετινή απόδοση των μαθητών του πεδίου).

Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Εισακτέοι 2021, 230 (έναντι 175 πέρυσι) / Βάση 2020: 7.000 μόρια
Το Τμήμα δέχεται Υποψήφιους από το 2ο και το 4ο Πεδίο. Με μέσο όρο των 4 μαθημάτων το χαμηλότερο πεδίο, το 4ο, στα 8,27 και με το όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στο 0,85, η Βάση είναι τουλάχιστον στα 8,79, δηλ. κατά προσέγγιση τα 8.790 μόρια.
Πολύ πάνω από την περυσινή. Το Τμήμα θα έχει σημαντικές απώλειες σε Φοιτητές (που πιθανότατα δεν θα ισοσκελιστούν από την ανακοίνωση της αύξησης των εισακτέων και την καλύτερη γενικότερη φετινή απόδοση των μαθητών των δύο πεδίων).

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
Εισακτέοι 2021, 100 (έναντι 72 πέρυσι) / Βάση 2020: 9.400 μόρια
Το Τμήμα δέχεται Υποψήφιους από τα τέσσερα Πεδία. Με μέσο όρο των 4 μαθημάτων στο χαμηλότερο πεδίο, το 4ο, στα 8,27 και με το χαμηλό όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, δηλ. το 0,80, η Βάση είναι τουλάχιστον στα 8,27, δηλ. κατά προσέγγιση τα 8.270 μόρια.
Κάτω από την περυσινή κατά πολύ και συνεπώς, χωρίς επιπτώσεις σε αριθμό Φοιτητών για το Τμήμα (για το οποίο επιπροσθέτως έχει ανακοινωθεί αύξηση των εισακτέων).

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας
Εισακτέοι 2021, 80 (έναντι 72 πέρυσι) / Βάση 2020: 8.050 μόρια.
Το Τμήμα δέχεται Υποψήφιους από το 3ο και το 4ο Πεδίο. Με μέσο όρο των 4 μαθημάτων το χαμηλότερο πεδίο, το 4ο , στα 8,27 και με το χαμηλό όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, δηλ. το 0,80, η Βάση είναι τουλάχιστον στα 8,27, δηλ. κατά προσέγγιση τα 8.270 μόρια.
Σχεδόν ίδια με την περυσινή και πιθανότατα χωρίς αξιοπρόσεκτες επιπτώσεις σε αριθμό Φοιτητών για το Τμήμα.