Κυριακή 19 Μαϊου 2024
11:08:08

Χαλκίδα

του Στάθη Κουρνιώτη: «Διόδια στην ανικανότητα των φορέων…»

Η διαδρομή Χαλκίδα – Σχηματάρι αποτελεί τμήμα της σύμβασης παραχώρησης του έργου της Ιονίας Οδού, όπως τμήμα της ίδιας σύμβασης αποτελεί και η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως και τη Σκάρφεια, κοντά στη Λαμία.
Η σύμβαση παραχώρησης είχε κυρωθεί με νόμο (Ν. 3555/2007, ΦΕΚ 81Α) που αργότερα τροποποιήθηκε (Ν. 4319/2013, ΦΕΚ 269Α). Στον αρχικό νόμο, στο κεφάλαιο 24 ρυθμίζονται τα θέματα εκμετάλλευσης του έργου παραχώρησης, μεταξύ των άλλων και το τίμημα των διοδίων που θα πληρώνουν οι χρήστες του δρόμου. Ειδικά, στην παράγραφο 24.2 προβλέπεται ανώτατο όριο διοδίων τελών (ΑΟΔΤ) 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο πλέον ΦΠΑ για επιβατηγά αυτοκίνητα. Το ΑΟΔΤ προβλέπεται να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κάθε χρόνο. Στην παράγραφο 24.2.3(c) προβλεπόταν ότι ειδικά για το τμήμα Χαλκίδα – Σχηματάρι, το ΑΟΔΤ θα ήταν 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο, πρόβλεψη που καταργήθηκε με την τροποποίηση του 2013 και ισχύει πια η γενική ΑΟΔΤ των 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
Προβλέπεται ότι ο Παραχωρησιούχος μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός κλειστού συστήματος διοδίων όπου θα ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων και θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα ή ενός ανοικτού συστήματος διοδίων με μετωπικούς σταθμούς. Στην δεύτερη περίπτωση, προβλέπεται και η δημιουργία σταθμού διοδίων στο τμήμα Χαλκίδας – Σχηματαρίου.

Η απόσταση από την υψηλή γέφυρα έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης είναι 65 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι το ΑΟΔΤ που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης είναι 2,6 ευρώ πλέον ΦΠΑ ή συνολικά 3,2 ευρώ. Αν το τίμημα αυτό αναπροσαρμοστεί τιμαριθμικά για την περίοδο 2010 – 2015 (ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία στο τέλος του 2009), τότε το ανώτατο τίμημα διοδίων τελών είναι περίπου 3,35 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το κόστος των διοδίων στις Αφίδνες είναι 3,30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα οχήματα που κινούνται μεταξύ Εύβοιας και Αθήνας πληρώνουν ήδη σχεδόν το προβλεπόμενο ανώτατο διόδιο. Το ίδιο ισχύει αν γίνουν οι αντίστοιχοι υπολογισμοί για το τμήμα Χαλκίδα – Διόδια Θήβας.

Αρκετό καιρό τώρα φορείς και πολιτικοί «παράγοντες» της Εύβοιας προσπαθούν να αντισταθούν στην κατασκευή σταθμού διοδίων στο τμήμα Χαλκίδας – Σχηματαρίου και κατά καιρούς διοργανώνουν συναντήσεις που αναλώνονται σε ανούσια πολιτικολογία και την προοπτική δυναμικής αντίδρασης, προτάσεις που αναδεικνύουν τους ίδιους τους «παράγοντες» και πόσο «νοιάζονται» για τον τόπο τους αλλά συνήθως δεν έχουν αποτέλεσμα.

Αυτό που πραγματικά λείπει είναι η ικανότητα διαπραγμάτευσης με την εκάστοτε κυβέρνηση και η λήψη νομικής δράσης πριν την επιβολή των διοδίων. Αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα.
Διόδια πρέπει να μπουν στην ανικανότητα των "φορέων" και όχι στο δρόμο για το Σχηματάρι.