Παρασκεύη 18 Ιουνίου 2021
20:39:11

Χαλκίδα

babis banner-02

Η Στερεά Ελλάδα φτωχός συγγενής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Η Στερεά Ελλάδα φτωχός συγγενής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

του Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Αποστόλου,
με αφορμή την κατανομή πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα:

Σύμφωνα με την πρόταση κατανομής των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) φαίνεται ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ και ειδικότερα το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, επαναφέρουν την αδικία που βίωσε η Στερεά Ελλάδα τη δεκαπενταετία 2001-2014.

Ειδικότερα, με την προβλεπόμενη άτυπη κατανομή, η Στερεά Ελλάδα, παρότι βρίσκεται στις «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», δηλαδή έχει Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν κάτω από 75%, θα λάβει από το νέο ΕΣΠΑ 581 ευρώ ανά κάτοικο, όταν η Αττική και το Νότιο Αιγαίο, βρισκόμενες στις «Περιφέρειες σε Μετάβαση», δηλαδή βάσει στοιχείων είναι πιο πλούσιες από τη δική μας, θα λάβουν 603 ευρώ και 729 ευρώ ανά κάτοικο αντίστοιχα.

Το γεγονός αυτό συμβαίνει και είναι γνωστό, λόγω της στατιστικής στρέβλωσης που προξενεί η γειτνίαση με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και η φιλοξενία της άτυπης βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων. Γι αυτό και το ΑΕΠ κατά κεφαλήν της Στερεάς Ελλάδας εμφανίζεται σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το πραγματικό. Δεδομένου δε ότι η κατανομή των κοινοτικών πόρων στις Περιφέρειες γίνεται, κατά κύριο λόγο, με βάση το ΑΕΠ κατά κεφαλήν, η Στερεά Ελλάδα γίνεται αποδέκτης μειωμένων κοινοτικών πόρων και μοιραία αδικείται.

Το 2015 με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Στερεά Ελλάδα έλαβε επιπλέον χρηματοδοτήσεις μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ως αντιστάθμισμα αυτής της αδικίας. Το θέμα μάλιστα αναδείχθηκε και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει κι άλλα κριτήρια στον αλγόριθμο της κατανομής των κοινοτικών πόρων, πέραν του ΑΕΠ κατά κεφαλήν.

Καλούμε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την Κυβέρνηση της ΝΔ να προχωρήσουν σε μια δίκαιη κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ για να μην δεχθεί η Στερεά Ελλάδα το τελειωτικό πλήγμα, παραμένοντας ο φτωχός συγγενής ανάμεσα στις Ελληνικές Περιφέρειες.