Παρασκεύη 09 Ιουνίου 2023
17:49:41

Χαλκίδα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Προσφυγή εκ νέου

Τη νίκη «της προόδου» στην πλευρά της οποίας αυτοτοποθετήθηκε, πανηγύρισε ο δήμαρχος Χαλκιδέων με δελτίο τύπου στο οποίο περιέφερε ως λάφυρο την απόρριψη της προσφυγής της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση και Επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας (ΟΠΠοΔΕΔΑΧ) στην Επιτροπή Άρθρου 152 / Ν.3463/06 ενάντια στην απόφασή του για απ' ευθείας ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης για την προετοιμασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη Δημοτική Αγορά.
Μάλιστα, αν και τροπαιούχος, κατά πως κατέγραφε, δεν επέδειξε –και που να την βρει- την όποια ανωτερότητα. Και άρχισε και πάλι να ...στολίζει τους αντιδρούντες στα «θέλω» και στα «έτσι» του: «Μια μικρή ευτυχώς ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργούν ως τροχοπέδη, θέλοντας να αντικαταστήσουν (σ.σ. προφανώς εννοεί, υποκαταστήσουν) τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου. Μια μειοψηφία που εχθρεύεται την εξέλιξη και τη δημιουργία. Τους προσπερνούμε.»
Το ατυχές για το Δήμαρχο όμως, είναι ότι δεν μπορεί. Ούτε κατά τη συν-αισθηματική προσέγγιση των Θεοφάνους – Τερζή, «έτσι για να ησυχάσω, είπα να σε προσπεράσω», ούτε στην καθημερινότητά του.
Η κατατεθείσα προσφυγή της ΟΠΠοΔΕΔΑΧ απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους. Η Επιτροπή Άρθρου 152 / Ν.3463/06 δεν εξέτασε την ουσία της προσφυγής. Απλώς, έκρινε -και ορθώς- ότι η προσφυγή σε πρώτο βαθμό (η ίδια αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο) όφειλε να υποβληθεί στη Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Δηλαδή, δεν κρίθηκε και ακόμη περισσότερο, δεν εγκρίθηκε (όπως ανακριβώς ο ίδιος υποστηρίζει) η νομιμότητα της απόφασης του Δημάρχου ια απ' ευθείας ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης για την προετοιμασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη Δημοτική Αγορά
Η ΟΠΠοΔΕΔΑΧ, όπως αναμένεται και έχει τα χρονικά περιθώρια να το πράξει, θα προσφύγει στη Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Εκεί σε πρώτο βαθμό θα κριθεί η νομιμότητα της απόφασης του Δημάρχου.
Δεδομένων δε
α) της ανυπαρξίας πλέον τυπικών κωλυμάτων
β) της σαφήνειας της νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών ( Ν.3316/2005 όπως ισχύει) και την ειδική νομοθεσία για την διενέργεια των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών (Υπ.Απ.οικ.26804/ 16.11.2011 - ΦΕΚ 1427 Β΄/2011 όπως ισχύει), όπου ρητά ορίζεται ότι η προετοιμασία και υποστήριξη της διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού γίνεται «με δημόσια σύμβαση του Ν.3316/2005» (και όχι, βεβαίως, με απευθείας ανάθεση)
είναι ιδιαίτερα αμφίβολο εάν ο δήμαρχος εμφανιστεί εκ νέου τροπαιούχος...