Παρασκεύη 09 Ιουνίου 2023
18:28:28

Χαλκίδα

ΟΛΝΕ: Καλό coaching, δυνατό team

Δυνατή παρουσία στο Συνέδριο για τον Τουρισμό επέδειξε ο Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας (ΟΛΝΕ).
Εμφανίστηκε με συνεκτική ομάδα στελεχών υπό τον πρόεδρο Θανάση Τσέργα.

Κατέλαβε από νωρίς τις θέσεις της στην αίθουσα και ίσως ήταν η μόνη εκπροσώπηση που από την αρχή έως το τέλος συμμετείχε μετά προσοχής στη διαδικασία.
Απείχε συνειδητά και από το μόνιμα εξελισσόμενο σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, χαζοχαρούμενο των επαρχιώτικων δημόσιων σχέσεων αλλά και από το a priori διαταραγμένο κλίμα μιας ημερίδας που οργανώθηκε επί σκοπώ να εξυπηρετήσει καταστάσεις στις προεκλογικές ζυμώσεις εντός του διοργανωτή φορέα (Επιμελητήριο).

Παράλληλα, η πλήρης και στέρεα δομημένη παρουσίαση από πλευράς ΟΛΝΕ των πεπραγμένων της 2ετούς (παρά έναν μήνα) λειτουργίας του αλλά και των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων του για έργα και παρεμβάσεις που θα συνεργήσουν στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και την ώθηση του τουρισμού στην Εύβοια, κατάφερε να αναδείξει πολλά από τα χαρακτηριστικά στάσης και αντίληψης που καθοδηγούν τη δημόσια πρακτική και προσφορά του Οργανισμού:
- την πλήρη απαλλαγή από τη νοοτροπία του πάλαι ποτέ Λιμενικού Ταμείου που μεθοδικά συντηρούσε το παρελθόν και τη στασιμότητα, απομάκρυνε το μέλλον και την πρόοδο
- την ύπαρξη στόχων και τη συνεχή προσέγγιση και επίτευξή τους
- την ύπαρξη προσωπικού / ομαδικού οράματος, τη θετική προβολή του στην κουλτούρα του Οργανισμού, την ηγεσία που διαθέτει τεχνογνωσία, παράγει οργάνωση και αποτελεσματικότητα και αναδεικνύει στελέχη με προσωπικές ικανότητες μα προσαρμοσμένα πλήρως στο μοντέλο της ομαδικής λειτουργίας
[ Δεν είναι τυχαίο ότι η διεκπεραίωση (όχι η δόμηση, που ήταν εργασία όλων) της παρουσίασης, ανατέθηκε σε υπηρεσιακό στέλεχος, παρόντος του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος δεν θαμπώνεται από ένα 20λεπτο πάνω στο βάθρο και μπρος στο μικρόφωνο αλλά εξυπηρετεί συστηματικά το μοντέλο της εκχώρησης ευθυνών και ανάπτυξης πρωτοβουλιών των στελεχών του. ]

Σημείωση: Η δόμηση, η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του ΟΛΝΕ, όσο κι αν στεναχωρεί αυτούς που επιδιώκουν την απαλλοτρίωση ης κρατικής οντότητας και την εκχώρησή της σε ιδιώτες, αποδεικνύει ότι το Δημόσιο (ως γνωστόν, ο ΟΛΝΕ αποτελεί μονομετοχική Α.Ε. του Δημοσίου) δεν ασθενεί εξ ορισμού αλλά ότι η γιατρειά ή ο θάνατός του εξαρτάται από τις αξίες και τις αντιλήψεις που υπηρετεί και από την ποιότητα των προσώπων που καλούνται να τις εξυπηρετήσουν.
Στην περίπτωση, είχαμε ...bingo.