Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
02:18:09

Χαλκίδα

Λόγο στους πολίτες για το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Aποβλήτων

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλούνται οι πολίτες και οι φορείς να ενημερωθούν και να συμμετέχουν, μέσω της ανοιχτής διαβούλευσης που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στη συνδιαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

Στο link: http://hello.crowdapps.net/perifereia-stereas-diavouleusi/challenges/?c=38
μπορεί κανείς να διαβάσει τα αρχεία με:
• Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
• Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας
• Το παράρτημα που περιλαμβάνει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των κατά περιοχές Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και να υποβάλει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του, έως και τις 31 Μαΐου.