Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
06:46:43

Χαλκίδα

Η Ελένη Πορτάλιου για τη Δημοτική Αγορα

Για την αποκατάσταση και ανάκτηση της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας

της Ελένης Πορτάλιου
(αρχιτέκτων μηχανικός / τ. καθηγήτρια του ΕΜΠΤ & εκπρόσωπός του στο ΚΣΝΜ)

Η Δημοτική Αγορά Χαλκίδας έχει κριθεί 3 φορές διατηρητέο μνημείο με αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (22/3/2006, 13/3/2014, 18/12/2014) και ακόμη η αποκατάστασή της δεν έχει επιτευχθεί (οι δύο πρώτες αποφάσεις για τυπικούς λόγους δεν υλοποιήθηκαν).

Η αποκατάστασή της, όπως ορίζεται στην τελευταία κήρυξή της, καθυστερεί πάνω από ένα χρόνο με ευθύνη της δημοτικής πλειοψηφίας, η οποία λειτουργεί αδιαφανώς, αρνούμενη κάθε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και πολύ περισσότερο συνεργασία με τους φορείς της πόλης.

Αντιμετωπίζει εχθρικά τόσο την Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας όσο και την Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ που προσφέρουν αφιλοκερδώς επιστημονική στήριξη και γνώση για την αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου, το οποίο υποστασιοποιεί τη συλλογική μνήμη της πόλης.

Με πρόταση των δύο παραπάνω φορέων έγινε αποδεκτή η διενέργεια πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ως προσφορότερη διαδικασία για ένα σύνθετο έργο. Δεν πρόκειται μόνο για την αποκατάσταση του μνημείου αλλά, επίσης, για την ένταξή του στην περιβάλλουσα περιοχή σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της Πλατείας Αγοράς, που υπήρχε μεν ιστορικά αλλά σήμερα είναι σχεδιαστικά υποβαθμισμένη.

Η ένταξη έχει χωρικές και κοινωνικές διαστάσεις. Πώς θα λειτουργήσει η Δημοτική Αγορά ώστε να ανακτήσει σχέσεις αστικού πυκνωτή με την πόλη; Η ιστορική της λειτουργία ως τόπου συνάντησης της Χαλκίδας με τα γύρω χωριά και των κατοίκων της με τους αγρότες - παραγωγούς, δηλαδή ως ζωντανού θεσμού με λαϊκά χαρακτηριστικά, υπήρξε σημαντική.

Πώς θα επανεμφανιστεί η Δημοτική Αγορά στις σημερινές συνθήκες και πώς η αποκατάσταση/επανένταξή της θα εγκαθιδρύσει μια νέα ισχυρή σχέση με τη Χαλκίδα και τους κατοίκους της; Ως προς αυτή τη νέα σχέση σημαντικός είναι ο ρόλος των χρήσεων της Δημοτικής Αγοράς και της Πλατείας. Ιστορικές χρήσεις λιανικού εμπορίου και νέες χρήσεις κοινωνικού περιεχομένου, αναψυχής και πολιτισμού, ώστε ο χώρος να λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα κάνουν την Αγορά ζωντανή και προσβάσιμη σε όλους/ες.

Η αποκατάσταση του μνημείου προσδιορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο οριοθετεί και τις δυνατότητες παρέμβασης στις δύο διακριτές, λόγω χρόνου κατασκευής, ενότητες της Αγοράς. Η υλοποίηση, όμως, ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προϋποθέτει ακριβή σχεδιαστική αποτύπωση του μνημείου (γενικά αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά, μορφολογικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών) και σχέδια περιβάλλοντος χώρου και της πλατείας.

Μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών έχει εκπονήσει μεταπτυχιακή διατριβή στο Βέλγιο με θέμα τη Δημοτική Αγορά. Επίσης, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων είναι πρόθυμο να συνδράμει επιστημονικά.

Αντ' αυτών η «μελέτη» που κατέθεσε ο κ. δήμαρχος προς έλεγχο στο ΚΣΝΜ όχι μόνο δεν διαθέτει επιστημονική αρτιότητα στην αποτύπωση του μνημείου αλλά, επίσης, αντιλαμβάνεται τη νέα λειτουργία του σαν ένα είδος mall με εμπορικά καταστήματα, τα οποία μάλιστα ονοματίζει ένα προς ένα.

Σημειωτέον ότι η μελέτη αυτή δεν δόθηκε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο, φυλάσσεται ως επτασφράγιστο μυστικό και φτάνει στο φως με έμμεσο τρόπο ώστε τόσο η Πρωτοβουλία Πολιτών όσο και η Αρχιτεκτονική Σχολήνα δυσκολεύονται να την αξιολογήσουν.

Τούτων δεδομένων, το κίνημα για την αποκατάσταση και λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας εντείνει τις προσπάθειές του, που ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα καρποφορήσουν.

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών»