Τρίτη 23 Απριλίου 2024
17:57:40

Χαλκίδα

Βούλγαρης: Ρητή απαγόρευση κάθε χρήσης στα αναδασωτέα

Πρόταση ψηφίσματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: ΡΗΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ

Πρόταση για την –εκτός ημερησίας διάταξης, συζήτηση και- έκδοση ψηφίσματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με αίτημα προς την Κυβέρνηση την ψήφιση από τη Βουλή νομοθετικής διάταξης με την οποία θα επανέλθει, χωρίς νομικά παράθυρα και εξαιρέσεις, [για κάθε «έργο το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία», όπως ήρε το άβατο των αναδασώσεων η γνωστή απόφαση 2499/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την προτροπή του νομοθέτη (ν. 2941/2001, 3377/2005, 3468/2010)] η απόλυτη απαγόρευση στα αναδασωτέα κάθε άλλης χρήσης ή δραστηριότητας (ούτε ανεμογεννήτριες ούτε φωτοβολταϊκά ούτε τουριστικές εγκαταστάσεις ούτε οτιδήποτε άλλο) εκτός από την αναδάσωση (κατά πως ορίζει ρητά το -παρερμηνευμένο από το ΣτΕ- άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος: «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό.»), κατέθεσε ο Αντώνης Βούλγαρης της παράταξης «Ελεύθερη Στερεά».