Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
12:03:21

Χαλκίδα

Δημοτική Αγορά: Εγγύηση η συνεργασία με το ΕΜΠ

Στο ζήτημα του συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας (ΔΑΧ) και το σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αποκατάστασή της επανέρχεται η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών, μετά και την πρόσφατη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων ότι το πλαίσιο των όρων διεξαγωγής του δεν εμπίπτει στις κατά νόμο αρμοδιότητές του.

Σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«H πρόσφατη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) σχετικά με τη μελέτη που υπέβαλε προς έγκριση ο Δήμαρχος Χαλκιδέων έδωσε νέα τροπή στο σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση της ΔΑΧ. Το ΚΣΝΜ έκρινε ότι η κατά νόμο αρμοδιότητά του είναι να κρίνει το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και όχι την υποβληθείσα έκθεση που περιγράφει το πλαίσιο των όρων διεξαγωγής του, για την προετοιμασία του οποίου θα πρέπει να συγκροτηθεί σχετικός φάκελος με την βοήθεια-όπου της ζητηθεί- της αρμόδιας για την προστασία της ΔΑΧ υπηρεσίας του Υπουργείου.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την πάγια θέση της ομάδας μας ότι η ανάθεση προκαταρκτικής μελέτης από το Δήμο σε ιδιώτη μελετητή ήταν όχι μόνο περιττή, αλλά, όπως επιβεβαιώθηκε πλέον και από τα πλέον επίσημα χείλη, και επιβλαβής για την υπόθεση της δημοτικής αγοράς και το δήμο της Χαλκίδας, αφού προκάλεσε την απώλεια μιας σεβαστής δαπάνης σε βάρος των δημοτών και πολύτιμου χρόνου στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Η ομάδα μας δεν θέλει να καταστήσει αντικείμενο δημόσιου διαλόγου την απρόκλητη επίθεση και τις ανάξιες να αναμεταδοθούν ποταπές εκφράσεις της δημοτικής αρχής προς τα μέλη της ομάδας μας που κλήθηκαν στο Υπουργείο για να εκφράσουν την άποψή τους στο ΚΣΝΜ, και επιφυλλάσσεται να απαντήσει στην απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά σε άλλο χώρο και σε διαφορετικό επίπεδο.

Στην παρούσα συγκυρία θεωρούμε ότι αυτό που έχει πρωτεύουσα σημασία για την υπόθεση της αγοράς είναι η προώθηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και η αναπλήρωση του χαμένου χρόνου. Για το λόγο αυτό θέλουμε να διατυπώσουμε για πολλοστή φορά με σαφήνεια τη θέση μας που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει στην απεμπλοκή του θέματος που δημιουργήθηκε με την εμμονή της Δημοτικής αρχής να αρνείται να αποδεχτεί την ανεκτίμητη συμβολή που αφιλοκερδώς της προσφέρει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). Η συνεργασία με το Ε.Μ.Π., προκειμένου να καταρτιστεί ο φάκελος προετοιμασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με εγκυρότητα, ταχύτητα, οικονομία είναι ο μοναδικός τρόπος που εγγυάται την ασφαλή κατάληξη της διεξαγωγής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Αν είχε ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, σήμερα θα είχε προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, όπως είπε και μέσα στο ΚΣΝΜ η κ. Πορτάλιου- καθηγήτρια ΕΜΠ.

Όσον αφορά στην κρίση μας για τη μελέτη αυτή καθαυτή, την οποία ο κ. Δήμαρχος πεισματικά και αντιδημοκρατικά αρνήθηκε να θέσει υπόψη μας αγνοώντας τα αιτήματά μας, αλλά και την εισαγγελική παραγγελία που του προσκομίσαμε στην οποία αναγνωρίζεται το έννομο συμφέρον μας για ενημέρωση, οι απόψεις μας συμπίπτουν απόλυτα με όσα επισημαίνονται στη σχετική Παρέμβαση του Ε.Μ.Π. προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, όπου αναφέρεται ότι η μελέτη του Δήμου αναδεικνύει «ένα πνεύμα κατεδάφισης και ανακατασκευής μεγάλου μέρους της Δημοτικής Αγοράς και λειτουργίας της με νέες χρήσεις που παραπέμπουν σε mall». Για δε την ποιότητα της μελέτης αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα: «η μελέτη του Δήμου Χαλκιδέων....δεν ακολουθεί την επιστημονική προσέγγιση- ούτε την ορολογία των αποκαταστάσεων μνημείων και διατηρητέων κτιρίων. Χαρακτηριστική είναι η απουσία ακριβούς αρχιτεκτονικής αποτύπωσης (όψεις, κατόψεις, τομές, μορφολογικά στοιχεία, κατασκευαστικές λεπτομέρειες). Τα σχέδια είναι απλώς διαγράμματα κατόψεων».

Χαρακτηριστική είναι η επιλογή χρήσεων που αναφέρεται στην πρόταση του Δήμου, όσο και η ποσοτική τους αναλογία και η συγκεκριμένη χωροθέτησή τους: Γενικό Εμπόριο στο σύνολο της Δημοτικής Αγοράς (57 καταστήματα) εκτός από ένα χώρο για δημοτικές υπηρεσίες δύο χώρους για εστίαση και ένα χώρο διοίκησης.

Εναλλακτικά και δυνητικά του γενικού εμπορίου προτείνονται 19 καταστήματα πώλησης προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής που αποτελούν την καρδιά των δημοτικών αγορών ανά τον κόσμο (4 ιχθυοπωλεία, 2 οπωροπωλεία και 4 κρεοπωλεία, 8 καταστήματα τοπικών προϊόντων), χρήσεις που χωροθετούνται στις πτέρυγες των οδών Κριεζώτου, Αρεθούσης και Νεοφύτου. Όλα έχουν πρόσωπο στους δρόμους αυτούς κι όχι μέσα στην αγορά!

Συμφωνούμε, επίσης, απόλυτα με την τελική πρόταση της Παρέμβασης του ΕΜΠ στο ΚΣΝΜ και καλούμε το Δήμο να την υιοθετήσει:

«Η Αρχιτεκτονική Σχολή προτείνει να δοθούν στους μελετητές του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού τα παρακάτω:

1. Πλήρης αποτύπωση του συγκροτήματος...Ως βάση πρέπει να αξιοποιηθεί η μελέτη της κας Φωτεινής Μπέλλιου, η οποία ... γνωρίζει σε βάθος το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην ολοκληρωμένη αποτύπωση ευχαρίστως θα συνέβαλαν καθηγητές και ερευνητές από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.

2. Πλήρη ιστορικά, αρχιτεκτονικά, οικονομικά, λειτουργικά, περιβαλλοντικά δεδομένα ώστε η Δημοτική Αγορά, έχοντας αναλάβει στο παρελθόν ένα σημαντικό ρόλο για την πόλη της Χαλκιδας ...να διαδραματίσει σήμερα εξίσου σημαντικό ρόλο αποκαθιστώντας τη συνέχεια της ιστορικής / κοινωνικής μνήμης και λειτουργώντας ως ένας ισχυρός αστικός συντελεστής για την πόλη και τους κατοίκους της».»