Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
22:02:33

Χαλκίδα

Σε αναζήτηση της Χριστιανικής μακαριότητας…

Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ομιλιών – συζητήσεων , στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ενότητας με το γενικό τίτλο «Σε αναζήτηση της Χριστιανικής Μακαριότητας», που διοργανώνει (στην αίθουσα της οδού Μεσσαπίων 10) η Μητρόπολη Χαλκίδας.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου
Θέμα: «Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών»
Ομιλητής: Αρχιμ. π. Νήφων Συριανός