Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
03:10:28

Χαλκίδα

ΠΕΡΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Χρήστου Παγώνη

ΠΕΡΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

του Χρήστου Δ. Παγώνη

Διανύουμε, ήδη, την 4η και τελευταία περίοδο της παρούσης Δημοτικής Αρχής Χαλκίδας που ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Σεπτ 2019, με πολλές υποσχέσεις για Διαφάνεια στη διαχείριση, Χρηστή Διοίκηση, Αμεροληψία και κυρίως για μεγάλα έργα και ανάπτυξη της Περιοχής.

Σήμερα, με σιγουριά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Δήμος Χαλκιδέων έγινε γνωστός για την αδιαφάνεια σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του.

Η Χρηστή Διοίκηση και η Αμεροληψία ξεχάστηκαν πιο γρήγορα από όσο ήλπιζαν και οι πιο αισιόδοξοι οπαδοί της σημερινής Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χαλκιδέων.

Παράδειγμα: Εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις ή κατ΄ επίφαση διαγωνισμοί με προσκλήσεις των οποίων το αποτέλεσμα ήταν μηδαμινές έως ανύπαρκτες εκπτώσεις και συνεπώς επιβάρυνση για τον Δήμο Χαλκιδέων και τα οικονομικά του.

Όσο για τις υποσχέσεις για μεγάλα έργα δεν χρειάζεται, νομίζω, να επιχειρηματολογήσω ιδιαίτερα.

- Δύο χρόνια μετά την καταστροφική πλημμύρα στον Λήλαντα ποταμό, οι αποκαταστάσεις αφορούν σε κάποια λίγα κακοφτιαγμένα ασφαλτικά, παρά την χρηματοδότηση του Δήμου Χαλκιδέων με 12.000.000 ευρώ, τα οποία και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων.

- Ενώ το «Συγκρότημα του Ευρίπου», που αφορά στην επέκταση του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στον Δήμο Χαλκιδέων (θέση Καλοχώρι – Παντείχι), είναι νόμος του Κράτους και η Δημοτική Αρχή 2014 – 2019 παρεχώρησε στο ΕΚΠΑ, για τον σκοπό αυτό έκταση 58 στρεμμάτων, Ουδείς από τον Δήμο Χαλκιδέων ασχολήθηκε σοβαρά και επισταμένως με αυτό το σημαντικό έργο, μη έχοντας κατανοήσει προφανώς την αναπτυξιακή προοπτική που προδιαγράφεται.

- Η Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Αυλίδας από τα Ναυπηγεία μέχρι την Παραλία Αυλίδας (Θέση Πούντα), δρομολογήθηκε από την Δημοτική Αρχή 2014 – 2019, έχει δε ολοκληρωθεί τόσο η έγκριση της Περιβαλλοντολογικής Μελέτης όσο και η οριστική Μελέτη.
Σε κανένα στάδιο της μελέτης αυτής δεν ασχολήθηκε η σημερινή Δημοτική Αρχή για την προώθηση και υλοποίησή της, αν και ο υπογράφων το έχει πολλάκις επισημάνει κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Το ΚΕΓΕ Νέας Αρτάκης μετά από προσπάθειες και διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής 2014 -2019, παραχωρήθηκε στο Δήμο Χαλκιδέων στις αρχές του έτους 2019, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου, προκειμένου να αξιοποιηθεί σύμφωνα με την πρόταση που υποβάλαμε.
Ουδείς από την σημερινή Δημοτική Αρχή, μέχρι σήμερα, έχει ασχοληθεί για την προώθηση της πρότασης αξιοποίησης.

- Το έτος 2016 χρηματοδοτήθηκε και συντάχθηκε Μελέτη για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία θα αντικαταστούσε τον σημερινό κορεσμένο ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Πολλές και επίμονες συζητήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να δρομολογηθούν από δημόσια Δαπάνη 30.000.000 ευρώ περίπου για την ΜΕΑ της Χαλκίδας και ανάλογο ποσό για την ΜΕΑ Λαμίας. Η Δημοτική Αρχή 2014 -2019 χωροθέτησε την περιοχή εγκατάστασης της Μονάδας και ξεκίνησε η σύνταξη της Περιβαλλοντολογικής Μελέτης.
Η Νέα δημοτική Αρχή δεν ασχολήθηκε με το θέμα, και θα έλεγα με την απραξία και την αναβλητικότητά της κατέδειξε την ανικανότητά της να διαχειριστεί έργα κρίσιμης σημασίας για την λειτουργία του Δήμου Χαλκιδέων.
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής: Τα σκουπίδια του Δήμου Χαλκιδέων, περίπου 9.000 τόνοι μηνιαίως, να ταξιδεύουν για θάψιμο στα Τρίκαλα με μηνιαίο κόστος για τον Δήμο Χαλκιδέων 300,000 ευρώ και για άγνωστο χρονικό διάστημα.
Ιστορικό προηγούμενο στον Δήμο Χαλκιδέων δεν υπάρχει. Το γεγονός αυτό μας εκθέτει όχι μόνο στην δική μας Περιφέρεια αλλά και Πανελλαδικά εκτός του ότι έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων με ενδεχόμενο οι πολίτες να πληρώσουν αυτό το κόστος καθότι η καθαριότητα ανήκει στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

- Το έτος 2019 εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας η πρόταση του Δήμου Χαλκιδέων το έτος 2018 προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για χρηματοδότηση 10.000.000 ευρώ για τα παρακάτω έργα:
1. Ψηφιοποίηση Αρχείου Πολεοδομίας / 300.000 ευρώ
2. Ψηφιοποίηση Σχεδίου Πόλης (Συνοικίες Β-Γ-Δ-Ε)
και δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας / 300.000 ευρώ
3. Σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων-Εγκαταστάσεων και Σχολικών Μονάδων με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου με αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης / 400.000 ευρώ
4. Αναβάθμιση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με συστήματα εξοικονόμησης Ενέργειας / 200.000 ευρώ
5. 1ο τμήμα της Ελ. Βενιέλου προς Ανάπλαση / 1.200.000 ευρώ
6. Αντιπλημμυρικά περιοχής Βούρκου / 64.000 ευρώ
7. Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αγωγών Ομβρίων στην περιοχή παρέμβασης / 436.000 ευρώ
8. Αποκατάσταση Οικίας Οδού Παίδων / 1.000.000 ευρώ
9. 2ο τμήμα της Ελ. Βενιέλου προς Ανάπλαση / 2.000.000 ευρώ
10. 3ο τμήμα της Ελ. Βενιέλου προς Ανάπλαση / 800.000 ευρώ
[ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ / 6.800.000 ΕΥΡΩ ]

Επιπρόσθετα για το σκέλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υποβλήθηκαν έργα ύψους 3.200.000 ευρώ, που για λόγους οικονομίας χώρου αποφεύγω να καταχωρήσω σε τούτο το κείμενο.

- Τρία χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η Δημοτική Αρχή αντί να διεκδικεί και να προχωρά στην υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων, αρκείται στο να φωτογραφίζεται μπροστά σε ερείπια το έτος 2022 και να ανακοινώνει ότι ενετάχθη το έργο της οδού Παίδων, το οποίο (φευ!) είχε εγκριθεί από το Φθινόπωρο του 2019!

Θα μπορούσα να απαριθμήσω πάμπολα αναπτυξιακά έργα που είχαν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή (2014 -2019) και τα οποία όφειλε να έχει τρέξει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Όμως ο περιορισμένος χώρος μιας δημοσίευσης δεν το επιτρέπει.
Άλλωστε θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε, όλα όσα επιβάλλεται να γίνουν για την Ανάπτυξη της Περιοχής μας, το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023.

Ολοκληρώνοντας το σημείωμα αυτό, καλώ όλους τους πολίτες του Δήμου να αφήσουν πίσω τους, σαν μια θλιβερή ανάμνηση, τα πεπραγμένα της παρούσης Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χαλκιδέων και να ενισχύσουν το αγώνα εκείνων των προσώπων που στην μακρόχρονη διαδρομή τους διαχειρίστηκαν τις Δημόσιες υποθέσεις με ανιδιοτέλεια, διάθεση προσφοράς, όραμα και αποτελεσματικότητα.
Στον Αγώνα αυτόν δηλώνω ΠΑΡΩΝ!