Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
06:49:54

Χαλκίδα

Ζεμπίλης: Η Εύβοια στην Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Ζεμπίλης: Να εξεταστεί το ενδεχόμενο υπαγωγής της Εύβοιας στην Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Την εξέταση του ενδεχομένου υπαγωγής της Εύβοιας στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, ζητάει από τον Υπουργό Υγείας, με ερώτησή του στη Βουλή, ο βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ, Θανάσης Ζεμπίλης.

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Ζεμπίλης αναφέρει τα εξής:
«Ο σχεδιασμός του υγειονομικού χάρτη της χώρας ακολουθεί κατ´ αρχήν την διοικητική της οργάνωση. Ωστόσο, στο οργανόγραμμα αυτό υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις, λόγω γεωγραφικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων, που επιβάλλουν την απόκλιση από τον κανόνα. Βάσει αυτής της αρχής, τα νοσοκομεία και οι δομές Υγείας της Π.Ε. Ευβοίας εντάσσονται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στην οποία όμως παρουσιάζονται πολλά κενά σε προσωπικό και σοβαρές διοικητικές αρρυθμίες.
Δυστυχώς, το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τις συχνές και αλλεπάλληλες μετακινήσεις, ενίοτε αδικαιολόγητες, του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Χαλκίδας σε άλλες περιφερειακές ενότητες της 5ης ΥΠΕ, κατόπιν απόφασης της διοίκησής της. Εύλογα, λοιπόν, προκαλείται δυσλειτουργία στο νοσοκομείο και αναταραχή στο ιατρονοσηλευτικό του προσωπικό.
Ιδιαίτερα δε, που το νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ξεκίνησε την λειτουργία του εν μέσω πανδημικής κρίσης και πασχίζει να στελεχωθεί και να ορθοποδήσει, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Αντιμετωπίζει όμως σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης από τις συχνές και αιφνιδιαστικές μετακινήσεις ιατρών στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη μετακινηθεί αναισθησιολόγοι, νεφρολόγοι και προσφάτως παιδίατροι. Με πρόσφατη απόφαση, τέσσερις παιδίατροι από το Γ.Ν. Χαλκίδας και μία παιδίατρος από το Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης θα μετακινηθούν για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στο Νοσοκομείο Λαμίας, αφήνοντας τα νοσοκομεία της Εύβοιας υποστελεχωμένα σε μία περίοδο με αυξημένη κίνηση, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι παραπάνω περιοχές είναι τουριστικές και έχουν να εξυπηρετήσουν πολλαπλάσια περιστατικά σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Στις περισσότερες δε περιπτώσεις οι προσωρινές αυτές μετακινήσεις έχουν μακρά διάρκεια, καθώς καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε προσωπικό.
Έτσι, παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο, οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, κατά την κατανομή νέων θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, να δίνουν ενισχυμένο ποσοστό στην Εύβοια και το Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ μετά την τοποθέτησή τους να μετακινούνται ιατροί από τις θέσεις τους προς άλλα νοσοκομεία, καθώς η 5η ΥΠΕ αποσπά συχνά προσωπικό, κυρίως από το Γ.Ν.Χ.. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία των νοσοκομείων και ιδίως του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, που λόγω αυτής της κατάστασης αδυνατεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Περαιτέρω, αποτελεί ένα σοβαρό αντικίνητρο για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται από ενδιαφερόμενους ιατρούς.
Αξίζει, ακόμη, να αναφερθεί το γεγονός ότι οι ασθενείς από την Εύβοια απευθύνονται, σε περιπτώσεις ανάγκης, στα νοσοκομεία της Αττικής, με τα οποία οι δομές υγείας της Εύβοιας έχουν αναπτύξει σταθερή και μόνιμη συνεργασία. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η υγειονομικές υπηρεσίες της Εύβοιας συνδέονται αναπόσπαστα με τις αντίστοιχες της Αττικής. Είναι προφανές, συνεπώς, ότι η ένταξη της Π.Ε. Ευβοίας στην 1η ΥΠΕ θα εξασφάλιζε καλύτερο συντονισμό και ασφαλώς ορθολογικότερη διαχείριση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με αυτήν που γίνεται σήμερα από την διοίκηση της 5ης ΥΠΕ.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υγειονομικών υπηρεσιών και της δημιουργίας του νέου υγειονομικού χάρτη της χώρας, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η περίπτωση οι δομές υγείας και τα νοσοκομεία της Π.Ε. Ευβοίας να ενταχθούν στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.
Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός Υγείας:
Εάν εξετάζεται η περίπτωση της υπαγωγής των υπηρεσιών υγείας της Π.Ε. Ευβοίας στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του υγειονομικού χάρτη της χώρας;»

[ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Το ζήτημα είχε τεθεί και από τον Σπύρο Πνευματικό, το Μάρτιο του 2021 κατά τη διαμεσολάβησή του μεταξύ Υπουργείου Υγείας και γιατρών Νοσοκομείου Χαλκίδας, για τη διακομιδή covid ασθενών από την Αθήνα με παράλληλη μεταφορά των non covid Ευβοέων ασθενών στην Αθήνα.
Ο επίσης κυβερνητικός βουλευτής αλλά και γιατρός, είχε λάβει θέση ευθέως, αξιολογώντας ως αναγκαία προοπτική το να εξετασθεί η ένταξη του Νοσοκομείου Χαλκίδας στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Αττικής, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του υγειονομικού χάρτη της χώρας. Εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα έχει διπλό όφελος: την αναβάθμιση του Νοσοκομείου, με ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς κυρίως της Εύβοιας, αλλά και της Αττικής. ]