Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023
14:57:25

Χαλκίδα

Παρατηρήσεις για το σχεδιαζόμενο σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ;
ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ;
ΜΕ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ;
ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ;

Θετική εξέλιξη η υποβολή πρότασης από το Δήμο Χαλκιδέων στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Μικροκινητικότητα» για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και την ανάπτυξη κοινόχρηστου συστήματος περιβαλλοντικά φιλικών μετακινήσεων στην πόλη.

Από πλευράς thepolisproject.gr σημειώνεται:

1. Στις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, περιλαμβάνονται επίσης: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων) / Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό / Εργα σύνδεσης με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, εφόσον απαιτείται / Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που αφορούν σε προωθητικές ενέργειες για το πρόγραμμα «Μικροκινητικότητας» / Αποτίμηση των δράσεων, ως προς το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτών.
Είναι αδιευκρίνιστο εάν ο Δήμος Χαλκιδέων προσανατολίζεται και σε αυτές τις προσφερόμενες δυνατότητες. Με κάποιες να είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για την αποτελεσματική λειτουργία του σχεδιαζόμενου συστήματος.

2. Στην πρόταση για τα σημεία των θέσεων κλειδώματος και φόρτισης των ποδηλάτων, από τις εν συνόλω 8, οι 4 αφορούν στην πόλη της Χαλκίδας και οι άλλες 4 τις έδρες των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων.
Ο συσχετισμός της πρότασης ανταποκρίνεται στο βαθμό κυκλοφοριακής δυσκολίας και επικινδυνότητας καθώς και περιβαλλοντικής όχλησης των μετακινήσεων μέσα στην πόλη της Χαλκίδας σε σύγκριση με αυτών σε Νέα Αρτάκη, Βασιλικό, Βαθύ και Δροσιά; Δεν θα ήταν προτιμότερο το δίκτυο κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων να αναπτυχθεί επαρκέστερα και πιο αποτελεσματικά στην πλέον επιβαρυμένη πόλη της Χαλκίδας;

3. Η ιδέα ενός κοινόχρηστου συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων για αστικές μετακινήσεις, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αποδοτικά (δηλ. πάνω και πέρα από επικοινωνιακά ζητούμενα) εάν δεν συνοδεύεται από
Α. ανάλογο δίκτυο ποδηλατοδρόμων προς διευκόλυνση και ασφάλεια των μετακινούμενων με ηλεκτρικά (και μη) ποδήλατα
Β. δημοτικό πρόγραμμα επιδότησης της αγοράς ηλεκτρικού ποδηλάτου, για την περαιτέρω ενθάρρυνση της ενεργούς μετακίνησης
Γ1. μαθήματα βελτίωσης της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών των υπολοίπων οχημάτων
Γ2. μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις μικρές ηλικίες (με το Δήμο να μπορεί να τα εισάγει σε Δημοτικά Σχολεία) κλπ.

Για να ξεκλειδωθεί στο πλήρες δυναμικό του ένα κοινόχρηστο σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων, απαιτείται η ενσωμάτωσή του σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική [όπως πχ το προς υποβολή Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)].
Ο Δήμος θα πρέπει να εξετάσει τις καλές πρακτικές από την ευρωπαϊκή εμπειρία και να καταθέσει τον προς εφαρμογή σχεδιασμό για τα αναλογούντα σε αυτόν (αφού προφανώς απαιτείται και ένας ολοκληρωμένος εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός από πλευράς Κράτους, με νομοθετικές τροποποιήσεις και καθοδήγηση.)