Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022
16:11:35

Χαλκίδα

Ο Γεροντίτης στην KAPTAIN SA

Προσανατολισμένου κύκλου επαφών της Διοίκησης του Επιμελητηρίου με τις κυριότερες παραγωγικές μονάδες της Ευβοίας, συνέχεια. Επίσκεψη του προέδρου…