Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022
18:33:26

Χαλκίδα

Ο Γεροντίτης στην KAPTAIN SA

Προσανατολισμένου κύκλου επαφών της Διοίκησης του Επιμελητηρίου με τις κυριότερες παραγωγικές μονάδες της Ευβοίας, συνέχεια. Επίσκεψη του προέδρου…