Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022
17:24:23

Χαλκίδα

Η Στερεά στην Agrotica

Πλειάδα προϊόντων που παράγονται στη στερεοελλαδίτικη γη φιλοξενήθηκαν στο εντυπωσιακό σε δομή περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη…