Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022
15:31:06

Χαλκίδα

Η Στερεά στην Agrotica

Πλειάδα προϊόντων που παράγονται στη στερεοελλαδίτικη γη φιλοξενήθηκαν στο εντυπωσιακό σε δομή περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη…