Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
06:27:10

Χαλκίδα

Έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου

Ο Σύνδεσμος Ιδιόκτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Ευβοίας διοργανώνει την 14η έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου στη Χαλκίδα, το Σάββατο…