Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
05:16:00

Χαλκίδα

Έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου

Ο Σύνδεσμος Ιδιόκτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Ευβοίας διοργανώνει την 14η έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου στη Χαλκίδα, το Σάββατο…