Παρασκεύη 03 Φεβρουαρίου 2023
10:08:35

Χαλκίδα

Η Στερεά στην έκθεση Meat – Dairy – Frozen

Έντεκα (11) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων κρέατος, γαλακτοκομικών – τυροκομικών προϊόντων…