Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022
21:06:38

Χαλκίδα

Η Στερεά στην Agrotica

Πλειάδα προϊόντων που παράγονται στη στερεοελλαδίτικη γη φιλοξενήθηκαν στο εντυπωσιακό σε δομή περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη…